vrijdag 27 oktober 2017

'... doch zonder zonde'

Het Nieuwe Testament vertelt ons dat Jezus in verzoeking werd geleid. De brief aan de Hebreeën maakt ons duidelijk dat Jezus heel goed wist waaraan de mensen bloot stonden in hun leven en dat hij ‘in alle dingen, zoals wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde’ (Hebr. 4:15). De woorden ‘doch zonder zonde’ zijn essentieel om een juist beeld te krijgen van de manier waarop Christus Jezus de verzoeking tegemoet trad. Uit bijbelse beschrijvingen blijkt heel duidelijk dat hij de zonde aanpakte bij de deur van zijn bewustzijn en haar buiten sloot voor zij kon binnendringen. Hij haalde het kwaad niet binnen en gaf het niet de kans zich in zijn denken te nestelen met levendige fantasieën, noch liep hij er enige tijd mee rond om te zien hoe aantrekkelijk het wel was. De Christus, waarvan Jezus de meest zuivere belichaming was, stelde hem in staat verzoeking vierkant tegemoet te treden, haar krachten te weerstaan om haar uit te werpen, om zodoende zijn heerschappij over zonde onomstotelijk vast te stellen. Zijn ongeëvenaarde genezingen van zowel ziekte als zonde getuigden van zijn unieke plaats in de historie als de Verlosser van de mensheid. Wij beschikken over het ons door God geschonken gezag om waakzaam aan de deur van het bewustzijn te staan en slechts het goede toe te laten om zich uit te drukken in gedachten, woord en daad. Wij hebben het voorbeeld van onze Meester om te bewijzen dat het mogelijk is dit te doen. Het resultaat zal een reiner denken en een beter leven zijn - voor onszelf en de wereld.

Geen opmerkingen: