dinsdag 3 oktober 2017

De werkelijke ervaring van de mens

Christian Science toont aan dat de mens een individueel bewustzijn is, de weerspiegeling van het ene oneindige, goddelijke bewustzijn of Gemoed, dat God is. Vandaar dat de werkelijke mens, onze ware zelfheid, zich voor altijd bewust is van God en alles wat Hij behelst. Het schijnbare bewustzijn van iets dat niet uit God voortkomt - de stof, tijd, het kwade, beperking - is geen deel van de mens. Laten we beseffen dat er in werkelijkheid geen sterfelijk gemoed bestaat dat in het volmaakte individuele bewustzijn, mens genaamd, dwaalgedachten kan plaatsen. We kunnen daarom weigeren ons bewustzijn te veranderen in een mentale tentoonstelling van schilderijen van onprettige gebeurtenissen uit het verleden. Het vasthouden in ons denken van mislukkingen en teleurstellingen uit het verleden en het ziekelijk stilstaan bij oude herinneringen kan, in veronderstelling, oorzaak zijn van ziekte, functionele storingen en een onnatuurlijk blijven steken van onreinheden in het menselijk lichaam. In plaats daarvan dienen we te begrijpen dat deze dwalingen in werkelijkheid nooit een deel zijn geworden van het ware bewustzijn en de werkelijke ervaring van de mens.

Geen opmerkingen: