donderdag 19 oktober 2017

De onaantastbaarheid van de mens


De huidige crisis waarin de mensheid verkeert, dwingt ons rekenschap te geven van het feit dat er in de oneindigheid van de goddelijke werkelijkheid nooit plaats noch bewijs is geweest voor het destructieve. In het licht van deze almacht blijken alle aanmatigingen van kwaad op niets te berusten en de leugen vernietigt zichzelf. De immertegenwoordigheid van Liefde garandeert de onaantastbaarheid van de mens en deze waarheid is een niet aflatende steun. Zeker, de IK BEN van Liefde en Waarheid betekent de uiteindelijke overwinning van het goede. Want God, de goddelijke Liefde, houdt de wereld, u en mij niet uitgezonderd, als het ware in zijn armen, omdat Hij ons onafgebroken ziet als Zijn beeld en gelijkenis, één in Liefde. Als wij de Christusliefde werkelijk tot uitdrukking brengen in de overtuiging dat de liefde van de Vader van uur tot uur voor ons allen zorgt, dan hebben wij de nieuwe mens aangedaan ‘die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld van Hem, Die hem geschapen heeft; waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, Barbaar en Scyth, dienstknecht en vrije; maar Christus is alles en in allen.’ (Kol. 3:10,11)

Geen opmerkingen: