zondag 29 oktober 2017

De enige basis

Christian Science schenkt geestelijk inzicht in de oneindigheid van God en die van de mens - van u en mij en inderdaad iedereen - als de geestelijke uitdrukking van de Oneindige. Als deze waarheid tot ons begint door te dringen, wordt er zelfopofferende liefde en waarlijk lichamelijke en morele genezing vereist als bewijs dat de geestelijke werkelijkheid het menselijk leven transformeert. Het is liefde die ieder individu gaat zien in het eeuwig verband met God, en het bestuur van het ene goddelijke Gemoed. Een stoffelijke opvatting van het leven met alle angsten van dien raakt op. Een van de aspecten van het sterfelijk gemoed is dat het zich voordoet als een agressieve onrustzaaier. Het schept verwarring met een aanbod van mogelijkheden die zowel juist als verkeerd kunnen zijn. Aan de andere kant is de erkenning van het ene goddelijke bewustzijn, waarin alle werkelijkheid in zijn universele volmaaktheid besloten ligt, de  enige basis van waaruit wij de goede eindresultaten van God in menselijke aangelegenheden hier en nu kunnen bewijzen.

Geen opmerkingen: