woensdag 18 oktober 2017

Bewust van Zijn Liefde

Wij horen vaak van gevallen waarbij mensen zo gehypnotiseerd worden dat zij geloven dat er iets is als het er niet is, maar nu het omgekeerde geval - iemand laten geloven dat iets er NIET is, als het er WEL is. Is zoiets niet veelzeggend voor deze tijd, waarin we zo vaak worden gemesmeriseerd door beelden van economische recessie, van een slechte gezondheid, gebrek aan eenheid in het gezin en gebrek aan werkgelegenheid? Denken wij dat Gods substantie en goedheid afwezig zijn? We moeten weten dat de stoffelijke zintuigen ons  niet voor de gek kunnen houden door te vertellen dat alles verdwenen is. Dit is even een goed moment om ons samen van de allesomvattende aanwezigheid van Liefde bewust te zijn, die ieder van ons omvat, hier en nu, altijd. Deze Liefde is nooit, onder wat voor moeilijke omstandigheden we ook verkeren, ook maar voor een moment afwezig, en geen macht op aarde kan ons verhinderen Gods Liefde te voelen, precies zoals wij die nodig hebben, of dat nu is als een vader, als moeder, of echtgenoot, vrouw, broer. Op dit ogenblik heeft de goddelijke Liefde ons lief, ‘behoed, bemind en gezegend’ (Gezangboek gezang 278). Wij moeten ‘De Weg’ ontwaren, zien dat er iets anders is. Wij moeten de ware feiten van het geestelijke zijn ontdekken.

Geen opmerkingen: