woensdag 27 september 2017

Zeven synoniemen voor God

Toen ik begon met de studie van Christian Science was mijn eerste ontdekking dat de term ‘God’ niet de benaming is voor een bovennatuurlijk en geheimzinnig begrip, maar dat de term staat voor het goede, het absoluut goede zelf. Al gauw realiseerde ik mij, dat meer dan iets anders mijn onwetendheid omtrent de betekenis van het woord ‘God’ de reden was dat ik mij van de godsdienst had afgekeerd. In de Woordenlijst (p.587) las ik de definitie van God door Mrs. Eddy. De gedeeltelijke definitie bestaat uit zeven synoniemen: “Beginsel; Gemoed; Ziel; Geest; Leven; Waarheid; Liefde.” Omdat deze synoniemen mijn moderne manier van denken aanspraken werden ze voor mij bakens van inzicht en gereedschappen om mee te werken. Omdat ieder afzonderlijk in mijn denken een speciaal aspect van de Godheid vertegenwoordigde, werden ze een uitgangspunt voor onderzoek en ontdekking. Alle samen verschaften ze mij de substantie voor mijn groeiend begrijpen van God als de Alles-in-alles. Het was fascinerend te denken aan de werkelijke, volmaakte, geestelijke mens, die naar Gods beeld en gelijkenis gemaakt is - in feite mijzelf en ieder ander - als de directe uitdrukking van God. Nu zag ik, dat zo lang ik mijzelf verbeeldde te intelligent te zijn om in God te geloven, ik daardoor de bron zelf van mijn intelligentie had ontkend. Door de studie van Christian Science werd mijn horizon al gauw verruimd. Er deden zich nieuwe mogelijkheden voor en ik werd overvloedig gezegend met een thuis, vrienden en interessante bezigheden.

Geen opmerkingen: