zondag 10 september 2017

Zegeningen zoeken en aanvaarden

Zijn wij het beeld en de gelijkenis van God als wij toegeven aan elke stemming die in ons opwelt, aan iedere suggestie gehoor geven? Of als wij ons leven alleen maar afmeten naar menselijke maatstaven? Jezus heeft met de parabel van de verloren zoon geprobeerd duidelijk te maken dat God onveranderlijke Liefde is, die de mens, Zijn kind, voortdurend zegent. Het is aan ons de zegeningen te zoeken en ze te aanvaarden. Zelf tot de Vader, of de goddelijke Liefde, te gaan. Dit gaan is een mentaal proces. Dit houdt in dat wij niet twijfelen aan Gods Liefde voor ons, voor Zijn kinderen, en dat wij leren lief te hebben. Als we dat doen, bidden wij niet met woorden, maar met motieven en daden die blijk geven van hervorming. Zo vinden we onze ware identiteit. Het is de enige weg met wat meer inzicht. Het is de enige manier om haat en alle kwaad te overwinnen. Is het dan zo moeilijk om van hem die ons de gelijkenis van de verloren zoon gegeven heeft, Christus Jezus, meteen te leren dat we ons altijd bewust moeten zijn van Gods liefde?

Geen opmerkingen: