donderdag 28 september 2017

Wetenschap goddelijk en absoluut

In Wetenschap en Gezondheid p.123 staat: “De Christelijke Wetenschap verschilt van de stoffelijke wetenschap, maar is daarom niet minder wetenschap. Integendeel, Christian Science is bij uitstek wetenschappelijk, omdat zij gebaseerd is op Waarheid, het Beginsel van alle wetenschap.” Het is geen door mensen uitgedacht systeem van regels en methodes, met menselijke begrenzingen en tekortkomingen, maar het is de éne Wetenschap, gebaseerd op de absolute realiteit van het geestelijke zijn, waarvan de wetten foutloos en onveranderlijk zijn. En de schoonheid hiervan is dat deze zuivere Wetenschap goddelijk en absoluut is, maar niet koud of veraf. De toepassing ervan in de menselijke ervaring is vriendelijk en liefdevol omdat de verkeerde opvattingen over het bestaan en de macht van de stof, het kwaad en beperking en de ontzettende gevolgen van deze illusies, erdoor worden uitgewist. Jezus’ aanmaning in de Bergrede (Matth.5:48) “Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk Uw Vader in de hemelen volmaakt is”, is wetenschappelijk. Die bracht genezing tot stand in de tijd van Christus Jezus en die is de grondslag van genezing in onze dagen door de toepassing van Christian Science, waarin het onveranderlijke en het barmhartige elkaar de hand reiken.

Geen opmerkingen: