woensdag 20 september 2017

Valse voorstellingen

Ouder worden is niet iets dat deel uitmaakt van de alwetende en almachtige schepper! De substantie van het geestelijke is tijdloos en niet onderhevig aan verval. Ieder mens weerspiegelt in zijn ware identiteit Gods volmaaktheid, leeftijdloosheid en compleetheid. De volkomenheid van deze geestelijke mens houdt zowel mannelijke als vrouwelijke eigenschappen in en vrijwaart hem daarom van allerlei sexistische vooringenomenheden. Wat we kwijt moeten zijn de valse voorstellingen dat leven en identiteit stoffelijk bepaald worden. Het toenemen van jaren heeft geen enkel effect op onze rechtschapenheid of resulteert in zwaarmoedigheid, omdat wij geestelijk zijn. Maar hoe zit het als wij een echtgenoot of echtgenote verliezen? Betekent dat voor ons dat oud worden met rasse schreden naderbij komt? Is onze reactie terug te trekken in eenzaamheid? Laten we niet vergeten dat een ieder van ons in zijn individualiteit een complete en actieve idee is. Het verlies van een metgezel betekent niet dat onze waarde is afgenomen of dat wij van Gods liefde zijn buitengesloten. Wij zijn voor immer één met onze hemelse Vader. Nieuwe mogelijkheden doen zich voor om contact te maken met anderen, onze liefde als een zon te laten stralen, vooruit te gaan en goed te doen.

Geen opmerkingen: