zaterdag 16 september 2017

Standpunt innemen

Tegenwoordig is de aandacht vooral gericht op medische technieken, die het mogelijk maken in het lichaam door te dringen en een diagnose te stellen over interne problemen. Daarom vraagt het van ons stellingname, zodat we het doel van geestelijke genezing duidelijk voor ogen houden. De verleiding is groot om genezing te controleren door observatie, maar dit is de werking van het menselijk gemoed, dat weerstand biedt aan de transformatie die plaatsvindt door de werking van de Christus. Als we dat eenmaal zien, dan kunnen we meteen een ferm standpunt innemen voor wat essentieel is voor alle geestelijke genezing, de Christusmacht, de Waarheid die in ons bewustzijn werkt als de wet die alle dwaalgeloof en fabels omtrent ons lichaam en de menselijke conditie vernietigt. Daar vindt de vooruitgang plaats. De genezingen die in ‘De Vruchten’ (Wetenschap en Gezondheid) door Mrs. Eddy voor publicatie zijn opgenomen vormen een belangrijk bewijs voor wat kenmerkend is voor het wetenschappelijk Christelijk genezen.

Geen opmerkingen: