vrijdag 1 september 2017

Reactie op Zijn Liefde

De metafysicus wordt in zijn of haar werk door de geestelijke zin geleid. Het is het licht der Waarheid dat de dwaling die zich in het denken schuilhoudt onthult, en het is dezelfde werkzaamheid van Waarheid die tegelijkertijd de dwaling en zijn gevolgen uitwerpt. Al hebben wij door de ervaring geleerd hoe belangrijk het is dat de specifieke dwalingen in het denken worden onderkend en gecorrigeerd, toch komen we soms in de verleiding ons zorgen te maken of we die dwaling die aandacht nodig heeft wel zullen ontdekken. De Bijbel brengt zoals gewoonlijk snel uitkomst: ‘Er is niets bedekt, dat niet zal geopenbaard worden, en verborgen, dat niet zal geweten worden’ (Luk.12:2). Hoe hardnekkig, hoe onvermurwbaar en verhard het geloof zich ook voordoet, de goddelijke Waarheid, die als een laserstraal door alles heen dringt, is onweerstaanbaar aan het werk. In Miscellany p.160 schrijft Mrs. Eddy: ‘De krachtige waarheid die haar weg baant door ijzer en graszoden wordt door de meeste mensen vermeden tot zij gedwongen worden ernaar te kijken. Dan stellen zij hun hart open voor het ware zijn, voor gezondheid, heiligheid en onsterfelijkheid.’ God dwingt een reactie op Zijn liefde af. En de mens als Zijn weerspiegeling kan niet anders dan gehoor geven. De misvatting die suggereert dat de moeilijkheid bikkelhard en ondoordringbaar is, wordt als dwaling onderkend. Waarheid brengt de geestelijke werkelijkheid aan het licht en elimineert de dwaling.

Geen opmerkingen: