maandag 18 september 2017

Ouderschap

Onschuld, zuiverheid, vertrouwen en spontaniteit, die de mens en kind juist zo rijk en gelukkig maken, zijn niet tekenen van zwakheid en kwetsbaarheid. Het zijn de tekenen waarmee God zich aan de mensheid kenbaar maakt. Zij zijn onlosmakelijk verbonden met de macht en werkelijkheid van hun goddelijke bron. Haat, boosaardigheid, woede, grofheid, sensualiteit daarentegen komen niet uit het goddelijke of uit Waarheid voort en hebben dan ook niet de macht de eigenschappen die God ons geeft te vernietigen, aan te tasten of in een verkeerd daglicht te stellen. Of wijzelf al of geen kinderen hebben maakt niet uit, we hebben allemaal de verantwoordelijkheid de liefde van onze Vader-Moeder God tot uitdrukking te brengen. Deze speciale vorm van ouderschap begint in onze eigen gedachten als we erop toezien wat voor gedachten we in ons bewustzijn toelaten met betrekking tot kinderen. Als vertegenwoordigers van Leven zijn kinderen niet verstoken van leven, vitaliteit en uitbundige vreugde. Als vertegenwoordigers van Waarheid genieten ze de onaantastbaarheid die hen vrijwaart van onrecht, oneerlijkheid of de misvatting van wat een mens eigenlijk is. Als de zuivere vertegenwoordigers van Liefde heeft sensualiteit geen vat op ze en ontbreekt het ze niet aan tederheid en bescherming. Door ons bewust te zijn van deze waarheden wordt de macht en aanwezigheid van de Christus als een actieve en genezende invloed ervaren in elke situatie waarin kinderen ooit kunnen verkeren.

Geen opmerkingen: