maandag 25 september 2017

Mentaal alert

Intuïtief weten we dat we altijd een volmaakte verwantschap met de Vader hebben gehad en dat deze verwantschap - of volkomen gelijkenis met Hem - eeuwig voortduurt als de onvernietigbare werkelijkheid van ons wezen. Uit eigen ervaring werd mij het nauwe verband dat er bestaat tussen berouw en genezing door de Christus duidelijk. Ook ik ging tot de Christus voor genezing en om die genezing te bereiken moest ik nederig aan de voeten van Christus zitten met de bereidheid alles in mijn denken wat niet waarlijk Godgelijkend was op te geven. Wat nodig was, was hervorming, ik moest mijn leven en mijn denken opnieuw vorm geven. Ik moest, zoals Mrs. Eddy het stelt Waarheid, Christus, zoeken ‘van de hoogte van vrome toewijding, met de olie der vreugde en het reukwerk der dankbaarheid, met tranen van berouw en met die haren, die alle geteld zijn door de Vader’ (Wetenschap en Gezondheid p.367). Die hele dag deed ik mijn uiterste best om mentaal alert te zijn, en ik sloot het stoffelijke uit mijn gedachten en voelde dat ik zo dichter bij God kwam. De genezing volgde. Dit leerde mij dat het echt niet nodig is een jarenlange ervaring in Christian Science te hebben, of bijna-volmaakt te zijn, of God volledig te begrijpen ten einde genezen te worden, of anderen te genezen. Door eerlijk te zijn met onszelf, door oprechte en nederige bereidwilligheid om hervormd te worden als gevolg van wat we zien als geestelijke waarheid, voldoen wij waarlijk aan de voorwaarden voor genezing. Een wonderbaarlijk gevoel van macht en vreugde gaat samen met de oprechte bereidwilligheid om hervormd te worden.

Geen opmerkingen: