donderdag 7 september 2017

Geestelijke wapenrusting

Christus schreef altijd alle macht en verdediging toe aan God. Wie kan zijn antwoord op Pilatus’ vraag vergeten: ‘Weet gij niet, dat ik macht heb u te kruisigen, en macht heb u los te laten?’ En de Bijbel vermeldt: “Jezus antwoordde: “Gij zoudt geen macht hebben tegen mij, indien het u niet van boven gegeven ware” (Joh. 19:10-11). Wanneer wij onrustig zijn door wapengekletter van de hedendaagse gebeurtenissen, laten wij ons dan wenden tot onze geestelijke wapenrusting, vol van macht “van boven” en ons verblijden dat die “een beschutting en een verdediging” is, “voor alle mensen, alle naties, alle tijden, alle gebieden en rassen” (My. p.127). Die wapenrusting van vrede en welbehagen is, zoals Christian Science leert, de ondoordringbare beschutting die God al Zijn kinderen schenkt.

Geen opmerkingen: