dinsdag 26 september 2017

Geestelijke reinheid en gezondheid

Geestelijke reinheid is niet bepaald een onderwerp waaraan de publieke opinie tegenwoordig veel aandacht besteedt. En toch is het de geestelijke reinheid die de kern vormt van het christelijk leven van vitaal belang voor het welzijn van de samenleving. Er is voldoende bewijs om te kunnen zeggen dat als onze gedachten en motieven de reinheid of beginselvastheid weerspiegelen die het leven en de leer van Christus Jezus kenmerkten, daar een positief effect van uitgaat dat niet nalaat overal indruk te maken. Reinheid van denken en handelen heeft echter nog een ander belangrijk effect, dat niet even gemakkelijk onderscheiden wordt. Reinheid en gezondheid zijn onafscheidelijk aan elkaar verbonden. Reinheid is in feite gezondmakend. Het is een sterke kracht tot vernieuwing in ons leven. En wanneer de reinheid van oprecht geestelijk denken deel uitmaakt van ons gebed blijkt dat zeer effectief te werken op genezing van chronische en acute ziekten en blijkt het een belangrijke impuls te geven tot nieuw leven voor hen die zich hopeloos verloren waanden in zonde. De stoffelijke geneeswijze streeft niet naar een dergelijke hervorming, want haar standpunt in de praktijk is uitsluitend gegrond op de veronderstelling dat er niet getornd kan worden aan de werkelijkheid van de stof (alias het lichaam). De lichamelijke toestand van de individu blijft vatbaar voor eventueel andere schadelijke effecten van onreinheid. De praktijk van het Christendom daarentegen, zoals die onderwezen en gedemonstreerd door Jezus, houdt altijd wezenlijke karaktervorming in als noodzakelijk bijverschijnsel en een terugslag of een herhaling van de ziekte is onmogelijk geworden.

Geen opmerkingen: