vrijdag 15 september 2017

Geestelijk vermogen

Wat een verandering heeft er in de afgelopen eeuw plaatsgevonden met betrekking tot het wijdverbreide geloof dat ziekte, armoede en zoveel andere ellende onvermijdelijk zijn. Het idee van vooruitgang, dat mannen en vrouwen het kwaad kunnen overwinnen, heeft zich ontwikkeld tot een positieve invloed in het leven van mensen. Desondanks is de mogelijkheid om op Christelijke wijze genezing te brengen er stiefmoederlijk afgekomen en dat terwijl de Bijbel toch in de westerse beschaving overal is doorgedrongen en met zijn ethische waarden en idealen kunst, filosofie en zelfs de natuurwetenschappen heeft geïnspireerd. En terwijl de Bijbel in maatschappelijk en humanitair aspect van geweldige invloed is geweest om het lijden van de mensheid te verlichten, is het idee van geestelijke genezing door gebed nog steeds iets aan de periferie van de gangbare opvattingen. Om ons bewust te worden van ons geestelijk vermogen om te genezen en genezen te worden is het allereerst nodig te erkennen hoeveel we nog moeten leren over de geestelijkheid die aan zo’n genezing ten grondslag ligt. We voeren sociale en economische oorlogen tegen onrecht, het probleem van de daklozen, inflatie, ongelijkheid en honger. Het is daarnaast onacceptabel langer de veel grotere behoefte te negeren volle aandacht te geven aan het vermogen van de mensheid op geestelijke wijze te genezen.

Geen opmerkingen: