vrijdag 8 september 2017

Geestelijk denken is niet tijdgebonden

De heilige en altijd aanwezige macht van God kan van geen enkele gebeurtenis worden uitgesloten. We kunnen deze stem niet het zwijgen opleggen door net te doen of die niet bestaat. Deze functie van de Christus is onweerstaanbaar en niet beïnvloedbaar - is niet te chanteren, om te kopen of te misbruiken. De werkzaamheid van de Christus is niet voor een bepaalde termijn, die is tijdloos; het is de eeuwige verlosser. Zijn allesdoordringbare invloed wordt gevoeld en geen menselijke besluitvorming waar de motieven door de onweerstaanbare goedheid van de Christus niet worden gelouterd en geleid. Is dit niet wat abstract en onpraktisch? Is dit eigenlijk wel het juiste moment om in zulk puur geestelijke termen over het welzijn van de mens en de overheid te denken? De eis om geestelijk te denken is echter niet tijdgebonden, die is eeuwig. De Bijbel (Jes.9:6) zegt over deze altijd aanwezige macht van Christus: ‘De heerschappij is op ZIJN schouder’. Als wij onze blik  daarop gericht houden, zal voor hen die bij de regering betrokken zijn de verantwoordelijkheid minder zwaar wegen, en de angst en de onzekerheid en de wanhoop bij de onderdanen zal een einde nemen.

Geen opmerkingen: