zaterdag 2 september 2017

Eenvoud

Wat is het een geruststelling te weten dat als wij bereid zijn om God in alle nederigheid, oprechtheid en eenvoud te zoeken, wij ons er altijd in vol vertrouwen op kunnen verlaten dat Hij het heldere licht van Waarheid schenkt dat genezing brengt. God schenkt precies wat wij nodig hebben wanneer wij het nodig hebben. De Bijbel verzekert ons dat God ‘ons een Toevlucht en Sterkte’ is (Ps.46:2). Wij ervaren deze hulp door een eerlijk hart, door zuivere beweegredenen en genegenheden, door een oprechte overgave aan onze ware aard, die in waarheid bestaat uit goedheid, reinheid, vreugde en heiligheid. In de brief aan Jakobus (4:6-8) lezen we:’God weerstaat de hovaardigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Zo onderwerpt u dan aan God, weerstaat de duivel en hij zal van u vlieden. Nadert tot God en Hij zal tot u naderen.’ Het besef dat God, Liefde, altijd tegenwoordig is, Alles is - en dat haat, ziekte, zonde en lijden, die zo groot deel van het dagelijks leven lijken uit te maken, nog substantieel noch werkelijk zijn hoezeer ons het tegendeel ook mag voorkomen - verjaagt de angst en geeft ons de rustige zekerheid dat Liefde zich over ons ontfermt. En het resultaat is dat we meer gaan liefhebben. Hoe ver wij ook zijn gevorderd in ons begrijpen van God, het is altijd voldoende als wij de geestelijke waarheid erkennen die de genezing brengt.

Geen opmerkingen: