maandag 11 september 2017

Doeltreffend

Hoewel Mrs.Eddy in wijde kring erkenning heeft gekregen voor haar streven opnieuw belangstelling te wekken voor geestelijke genezing, heeft ze vaak geklaagd over de aarzeling van mensen om zulke genezing te aanvaarden als iets dat een centrale plaats in ons leven zou moeten hebben. Zij begreep dat de opdracht van Jezus ‘Geneest de kranken’ een gebod was en niet een optie. Geestelijke genezing raakt de kern van wat we zijn en wat onze relatie is met God - Leven zelf. Zij vroeg zich af waarom de Christelijke opdracht om te genezen zo weinig weerklank vond en bovendien zulke negatieve reacties teweeg bracht. En dan beantwoordt ze haar eigen vraag in Wetenschap en Gezondheid met: ‘Omdat men de mensen verzekert, dat dit gebod slechts voor een bepaald tijdperk en voor een uitverkoren aantal volgelingen was bedoeld.’ En ze zegt dat deze opvatting nog schadelijker is dan het oude dogma, dat sommige mensen voorbestemd zouden zijn om zalig te worden, terwijl de meerderheid van de mensheid eeuwige verdoemenis ten deel zou vallen. Mrs. Eddy zag uit naar de dag dat dit ‘verderfelijk’ geloof dat Christelijke genezing de mensen nauwelijks aanspreekt en beperkt is in zijn mogelijkheden, doeltreffend zal worden weersproken door een wijdere toepassing van Christian Science.

Geen opmerkingen: