donderdag 14 september 2017

Doel van het Christendom

Het uiteindelijke doel van het Christendom van Christus was om de mensheid van het kwaad te verlossen en dit hield genezing in, in de breedste en diepste betekenis van het woord - in moreel, geestelijk en in lichamelijk opzicht. Terwijl een halt moet worden toegeroepen aan daden en handelingen die schadelijk zijn, dienen zij die willen genezen hun geestelijk vermogen te ontwikkelen om iets van de absolute alheid van God te begrijpen waarmee de aanspraak en de uitwerking van het kwaad in het menselijk leven kan worden verzwakt en tenslotte geheel overwonnen. De vaste overtuiging dat iemand voor zijn overtredingen moet boeten, verleent op zich zelf nog niet de geestelijke macht om ziekte te genezen. Evenmin is afkeer van ziekte in het geval van een epidemie bijvoorbeeld voldoende om de macht van de ziekte te breken. Hongersnood, armoede, aantasting van het milieu en regionale oorlogen wijzen er alle op hoezeer een beter besef van het geestelijke bij de mensheid nodig is. In Wetenschap en Gezondheid p. 368 heeft Mrs.Eddy het uitvoerig over het belang en de invloed van Wetenschappelijk Christelijke genezing geschreven: ‘Wanneer wij meer vertrouwen krijgen in de waarheid van het zijn dan in de dwaling, meer vertrouwen in Geest dan in de stof, meer vertrouwen in leven dan in sterven, meer vertrouwen in God dan in de mens, dan kunnen geen stoffelijke veronderstellingen ons verhinderen de zieken te genezen en de dwaling te vernietigen.’ Als deze fundamentele wijziging  vaste grond krijgt in ons leven, zullen wij meer en meer onder invloed komen van de macht van het goede over het kwaad.

Geen opmerkingen: