dinsdag 5 september 2017

De Vredevorst

“Neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt weerstaan in de boze dag, en alles verricht hebbende, staande blijven” (Ef. 6:13-17). Dit is een blijvend antwoord op het geroep om bescherming tegen oorlog en verlichting van de enorme defensie-uitgaven en wij kunnen nu beginnen dit antwoord tot stand te brengen. Het waarlijk onoverwinbare wapen is geestelijk en is de opperste verdediging. Als dat omgegespt wordt kunnen stoffelijke wapens afgelegd worden. Het betekent werkelijk Christen te zijn, Christus te gehoorzamen en de leer toe te passen van de man die de Vredevorst wordt genoemd. En dat houdt in dat we de geestelijke wapenrusting aandoen en daarin meer vertrouwen stellen dan in alle stoffelijke wapens en menselijke verdragen. Verwijzend naar wat wij de wapenrusting van geestelijk begrijpen zouden willen noemen, verklaart Mrs. Eddy dat men “de prijs niet hoog kan noemen, maar dat zij meer waard is dan welke prijs ook, sterk en onvernietigbaar te land en ter zee. Zij is niet beperkt in vredestijd, wordt nooit overwonnen en wordt niet afgelegd aan de voeten van de vooruitgang door de hand van de almacht. En waarom is dat zo? Omdat zij is ‘vrede op aarde, in de mensen een welbehagen’, een beschutting en verdediging, voor alle mensen, alle naties, alle tijden, alle gebieden en rassen” (Miscellany p. 127).

Geen opmerkingen: