zondag 24 september 2017

De Christus altijd aanwezig

Het menselijk hart ziet vol verlangen uit naar de geestelijke vernieuwing die men aan het leven van Jezus toeschrijft. Zulke overdenkingen zijn meer dan een stukje fantasie als we ontdekken dat de Christus-genezing in onze tijd tot de vanzelfsprekende mogelijkheden behoort. U en ik kunnen letterlijk tot Christus komen, omdat de Christus, of de Waarheid, die de Meester demonstreerde of vertegenwoordigde, eeuwig is. Jezus identificeerde zichzelf zo zeer met de Christus dat hij die de ‘Ik’ van zijn wezen kon noemen, toe hij zei: ‘Eer Abraham was, ben ik’ (Joh.8:58). En op een ander ogenblik zei hij: ‘En ziet, ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld’ (Matth. 28:20). De Christus was er in feite al voordat Jezus als prediker rondtrok. De Christus is altijd aanwezig om te genezen en ons tot nieuw leven te wekken. Waar precies vinden wij die genezende en verlossende macht van God? Die vinden we waar we ons op dit moment bevinden, in de tempel van ons eigen bewustzijn. De Christus is in ieder menselijk bewustzijn aanwezig  of we nu al dan niet gehoor geven aan zijn genezende reformatieve invloed.

Geen opmerkingen: