zaterdag 30 september 2017

De bron van het goede

De hele mensheid verlangt en zoekt naar het goede. Maar al te vaak schijnt dit streven niet de gewenste vervulling te brengen. Dingen die het algemeen worden beschouwd als ons geluk te geven, brengen in plaats daarvan teleurstelling, of hoogstens slechts voorbijgaande voldoening. Soms denken mensen, dat zij van het goede verstoken zijn omdat zij deze dingen niet bezitten. In beide gevallen bestaat er een brede kloof tussen het verlangen en de vervulling daarvan. Zou dit misschien komen doordat stervelingen verzuimen verder te kijken dan de tijdelijke, stoffelijke dingen, naar de substantie van het goede, naar de blijvende, geestelijke ideeën, waarvan die vele goede dingen het symbool zijn? Niemand was zich ooit intenser bewust van materiële zaken en van het daaruit voortvloeiende onvermogen om de diepe menselijke hunkering naar geluk en zekerheid te bevredigen, dan Christus Jezus. Niet dat er iets verkeerd is in veel noodzakelijke en gerechtvaardigde, aardse dingen, maar omdat zij stoffelijk zijn, zijn zij onderhevig aan disharmonie en verval. Daarom bootsen zij na wat blijvende voldoening kan verschaffen, wat geestelijk, oneindig en eeuwig is. Jezus wist dit en hij leidde de aandacht van zijn volgelingen voortdurend weg van de dingen die een nabootsing van het goede zijn naar de ware substantie, weg van de stof naar Geest, de bron van het altijd aanwezige goede.

Geen opmerkingen: