zaterdag 9 september 2017

Beloning

‘De Weg’ zelf is een weg van zelfdiscipline, toewijding en verlangen - het verlangen naar een geestelijker begrip van het leven. Vergeet niet dat het een weg is van leiderschap in de hoogste betekenis, de weg van harmonie tussen mensen, de weg naar vooruitgang. In een wereld die wanhopig probeert ons in talloze verschillende richtingen te trekken, komen de aanwijzingen: ‘Stervelingen moeten tot God worden aangetrokken, hun gevoelens en oogmerken moeten geestelijker worden - zij moeten tot steeds ruimere opvattingen van het zijn komen en enig juist begrip van het oneindige verwerven - willen zonde en sterfelijkheid afgelegd worden’ (Wetenschap en Gezondheid p. 265). Dan volgt de beloning: ‘Dit wetenschappelijk begrip van het zijn, dat de stof loslaat terwille van Geest, houdt geenszins in, dat de mens in de Godheid wordt opgelost en zijn identiteit verliest, maar schenkt de mens (vier wonderbaarlijke dingen) 1) een rijkere individualiteit, 2) een wijdere sfeer van denken en handelen, 3) een verder reikende liefde, 4) een hoger en duurzamer vrede.’ Betekent dit niet dat wij meer van God moeten begrijpen?

Geen opmerkingen: