dinsdag 1 augustus 2017

Waarheid de werking van het goede

In Christian Science leren wij dat het ene goddelijke Gemoed zichzelf in zijn weerspiegeling tot uitdrukking brengt, en dat dat de enige activiteit is die in werkelijkheid plaatsvindt. Het heelal is geestelijk volmaakt - de oneindigheid van één onfeilbaar samenhangende harmonie. Mrs. Eddy legt dat uit als volgt: “Er wordt krijg gevoerd tussen het getuigenis van Geest en het getuigenis van de vijf lichamelijke zinnen; en deze strijd moet vooruitgang vinden tot de vrede gesloten zal zijn door de uiteindelijke overwinning van Geest in onverstoorbare harmonie. Christian Science ontkent de aanspraken van zonde, ziekte en dood op grond van de almacht en alomtegenwoordigheid van God, of het goddelijk goede.” (Terugblik en Inblik p. 56)  Hieruit volgt dat als wij een oordeel moeten vellen of een beslissing moeten nemen, wij kunnen vertrouwen op Christus, Waarheid, de werking van het goede. In Science leren we de waarheid te aanvaarden van wat in de Bijbel over God geschreven staat: “Gij zijt te rein van ogen dan dat Gij het kwade zoudt zien.” (Hab. 1:13) En omdat de mens de idee van God is, heeft hij alleen het bewustzijn van het goede.

Geen opmerkingen: