donderdag 31 augustus 2017

Respect

Mijn moeder beweerde altijd: ‘De reden waarom ik in de keuken zo goed kan opschieten met mijn kinderen en hun echtgenoten, is dat ik weet dat er meer dan één goede manier is om dingen te doen.’ Als zij daarentegen had volgehouden dat één bepaalde manier de enig juiste was, dan zou het bereiden van maaltijden met mijn moeder heel wat minder prettig zijn geweest. Als er in onze gedachten geen plaats is voor andere gezichtspunten en werkwijzen, dan kan zoiets alledaags als het bereiden van een maaltijd tot botsingen, ja zelfs tot ruzies leiden - waarbij de een lijnrecht tegenover de ander komt te staan en waarbij de beschuldigingen niet van de lucht zijn. Dat is de werkwijze van het tegendraadse, waar de rancune hoogtij viert en mensen, groepen en regeringen trachten hun respectievelijke tegenpartij te manipuleren, opdat deze zich zal aanpassen aan wat zij hebben beslist als de enig juiste manier waarop gewerkt en gehandeld moet worden. Respect voor andersdenkenden, wars van alle manipulatie, deze eigenschappen leggen de basis voor vooruitgang. Maar zijn ze ook adequaat om de ‘actualiteit van het kwaad bloot te leggen’? Nee, dat niet maar het is een begin. Wij moeten ieder voor onszelf gedachten en daden in overeenstemming brengen met de wil van God, het goede. Dat is niet een verantwoordelijkheid die een ander ons kan opleggen of afnemen. Als wij die op ons nemen, helpt dat zeker ons leven en onze wereld van zonde en ziekte te bevrijden.

Geen opmerkingen: