woensdag 9 augustus 2017

Onveranderd

Elke suggestie die zich aan ons probeert op te dringen dat wij sterfelijke wezens zijn, suggesties van erfelijkheid, milieu of de onbereikbaarheid van Gods harmonie zijn niet werkelijk. Geestelijk leven is de enige optie uit het dilemma dat we door allerlei stoffelijke fases heen moeten. In Wetenschap en Gezondheid p. 470 schrijft Mrs. Eddy: ‘De betrekkingen tussen God en de mens, tussen het goddelijk Beginsel en de goddelijke idee, zijn in de Wetenschap onverbrekelijk; en de Wetenschap kent geen afdwaling van, of terugkeer tot harmonie, maar leert, dat de goddelijke orde, of geestelijke wet, waarin God en alles wat Hij schept volmaakt en eeuwig zijn, in haar eeuwige geschiedenis onveranderd is gebleven.” Een subtiel etiket dat mensen maar al te graag opplakken, is dat van zestigplusser omdat dat prijsreducties en kortingen oplevert. Halen wij zoiets met open armen binnen, dan is dat in strijd met het geestelijke model dat wij voor ogen houden. Jaren geleden werd mij duidelijk door een ‘plusser’ die niet van plan was haar identiteit als een leeftijdloos en eeuwig ingezetene van Gods koninkrijk op te geven. Zij wees alles wat haar leeftijd in het geding bracht consequent af en bevestigde haar onverbroken eenheid met de eeuwige Vader. Bewust van onze ware, geestelijke individualiteit kunnen wij aanspraak maken op de vreugde, de kracht, reinheid, intelligentie, gezondheid, moed en vitaliteit die ons rechtens toekomen, en die wij nooit kunnen verliezen.

Geen opmerkingen: