zaterdag 12 augustus 2017

Onder de hoede van God

Vaak proberen we zo nadrukkelijk om vanuit een puur menselijk standpunt lief te hebben, dat we gelegenheid voorbij laten gaan om geestelijk lief te hebben. Alleen door gebed, door ons één te weten met God en dagelijks onze gebeden in praktijk te brengen zijn we in staat ons licht te laten schijnen in naastenliefde, zachtmoedigheid en stille toewijding. Als wij ervan uitgaan dat liefde iets is dat wij zelf opwekken, ontgaat ons de geestelijke aard en oorsprong van liefde. Liefde heeft niets te maken met lichamelijke energie of psychische stimulans. Liefde komt van God. Over God sprekend zei de apostel Johannes: “Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.” (1Joh.4:19) Echte liefde is geestelijk. Liefde brengt Gods oneindige zorgzaamheid voor ons tot uiting en omvat ons allen in een soort reusachtige, universele omarming. We kunnen ons niet afzonderen van Gods Liefde, noch is er ooit een eind aan die Liefde. We zijn er onafscheidelijk een mee. Met deze zekerheid gaat het vaste vertrouwen gepaard dat allen die ons dierbaar zijn ook onaflaatbaar onder de hoede van God zijn. God is de ware Vader en Moeder van ons allemaal.

Geen opmerkingen: