vrijdag 11 augustus 2017

Nieuw-oude boodschap

Mrs. Eddy kon duidelijk het onderscheid zien tussen haar eigen systeem van geestelijke  genezing - dat zijn fundamenten heeft in de leer en de werken van de Verlosser der mensheid, Christus Jezus - en andere meer stoffelijke systemen die het geestelijk verband met de Bijbel missen en niet uitgaan van de Christelijke moraal. Maar haar inzicht berustte niet op vooroordeel of fanatisme. Ze heeft voor en tegen van verscheidene genezing systemen onderzocht. Christian Science die voor verlossing uitsluitend uitgaat van Gods almacht bewijst de onwerkelijkheid van enige macht die harmonie, geluk en gezondheid tracht ongedaan te maken. Door aan te tonen dat alle goede eigenschappen onveranderlijk en betrouwbare attributen van God zijn die zonder voorbehoud tot uitdrukking komen in de ware mens - de ware identiteit van ieder mens - wordt vrees ondermijnd en buitengesloten. Als wij Waarheid in ons denken toelaten, geldt voor ons wat voor Mrs. Eddy gold, dat de ‘schaduw van oude dwalingen’ noodzakelijkerwijs uit ons denken zal verdwijnen. Dat is het licht van de openbaring van de goddelijke Liefde, het toont ons Christus’ nieuw-oude boodschap van Gods almacht en de geestelijke volmaaktheid van de mens.

Geen opmerkingen: