zondag 6 augustus 2017

Meer Christelijkheid

Wanneer wij om ons heen kijken, is er genoeg om te veroordelen of ons druk over te maken: het standpunt van een vreemde mogendheid of de acties die er gevoerd worden, de toespraken of handelingen van politici op nationaal of lokaal niveau, het doen en laten van buren en familieleden, het lijkt soms wel of iedereen de plank misslaat. Maar al te vaak betrappen wij onszelf erop dat wij anderen veroordelen. Erger nog wordt het als wij beginnen onszelf te veroordelen. Wij doen dingen die niet aan onze maatstaven voldoen, wij zeggen dingen waarvan we spijt hebben en gedragen ons lang niet altijd even liefdevol. En dan beginnen we onszelf ook nog naar beneden te halen voor wat wij gedaan hebben. Of we zijn over het algemeen genomen niet erg blij met het beeld dat we van onszelf hebben en voelen ons minderwaardig. Dit soort gevoelens kan ons als een draaikolk steeds verder naar beneden trekken. Er is een oplossing voor deze trend. Wij kunnen de gewoonte om onszelf te veroordelen overwinnen, maar wij kunnen tevens de daden en gedachtenpatronen de baas worden die aanleiding geven tot zelfveroordeling. De Bijbel is vooreerst de plaats waar wij de troost en de weg naar genezing kunnen vinden waar we naar uitzien. Dit boek bevat parabels, verhalen en wijsheden die ons, wanneer zij geestelijk worden begrepen, helpen en genezen. Het is de Christelijke liefde die geneest. Indien de ‘patiĆ«nt’ die wij behandelen ons eigen ik is dat we veroordelen, dan moeten we meer Christelijkheid in praktijk brengen naar het voorbeeld van Jezus. Wij kunnen vertrouwen op de liefde en de vergevingsgezindheid van God en zeker zijn van Zijn goedkeuring.

Geen opmerkingen: