zondag 20 augustus 2017

In volmaakte wetenschap

God kent Zijn schepping, Hij kent Zijn zonen en dochters. Hij weet dat Zijn geestelijke schepping goed is en bestuurt die in volmaakte wetenschap. Wij kunnen vol vertrouwen hebben in Zijn alwetendheid, die nooit verandert of ten einde komt. Als deze waarheid in ons begrijpen daagt, krijgt gebed iets van zekerheid in het weten dat de goddelijke Liefde altijd voor ons zorgt, en worden gevoelens van wanhoop vervangen door de rust en vrede die uit overtuiging komt. Kunnen wij met grotere intensiteit onze zaak bij God bepleiten, of door middel van grotere concentratie ons gebed effectiever maken? Christian Science neemt het gevoel van die grotere persoonlijke inspanning uit gebed helemaal weg door uit te leggen wat God werkelijk is en ons daardoor vertrouwen in God te geven. Als wij meer van God gaan begrijpen, wordt tezelfdertijd duidelijker wat effectief gebed inhoudt en hoe het werkt. Hij heeft ons gemaakt naar Zijn beeld en gelijkenis en Hij heeft ons goed gemaakt. Wij zijn zoals Hij is, en omdat Hij Geest is, zijn we het beeld en de gelijkenis van Geest en niet losgeslagen stoffelijke wezens zonder veel andere keuze dan het accepteren van zonde, ziekte en ongeluk.

Geen opmerkingen: