dinsdag 8 augustus 2017

Immer nabij

De liefelijke eenheid van God met Zijn idee, de mens, is de basis van ons bestaan; van dat van u en dat van ieder ander. En daarom is het verlangen om in al ons denken, spreken en doen uitdrukking te geven aan Leven zo natuurlijk, oprecht en zuiver. Wanneer wij de genegenheid van Zijn liefde en de krachtige werking van Zijn macht als vanzelfsprekend en immer nabij ervaren, dan beginnen wij God te begrijpen; en alles wat Zijn bestuur in ons leven ontkent of in twijfel trekt kan zich niet langer handhaven. Dit is de werking van de Christus, de onmiskenbare invloed van God die altijd in het menselijk bewustzijn aanwezig is. De Christus is een constante invloed in ons denken om onze handel en wandel in harmonie te brengen met Hem die Leven, Waarheid en Liefde is. Deze invloed was ten volle zichtbaar in het leven van Christus Jezus. Stap voor stap moeten we het bewijs leveren van ons begrijpen van God. Zijn tegenwoordigheid is een levende werkelijkheid, niet abstract maar praktisch: ons vertrouwen is niet langer emotioneel bijgeloof, maar wordt wetenschappelijk begrijpen.

Geen opmerkingen: