dinsdag 22 augustus 2017

Het werkelijk universum

In Wetenschap en Gezondheid wordt de Bijbelse en rationele geneeswijze die Christian Science wordt genoemd uiteengezet. Zelfs bij oppervlakkige lezing wordt spoedig duidelijk dat Mrs. Eddy in 1875 reeds veel verder was doordrongen van de speculatieve overweging dat er wellicht een soort connectie bestond tussen denken en ervaringen. Zij had reeds ontdekt wat die connectie inhield. En ook wat die connectie niet was. Het was duidelijk dat die correlatie niet een maniertje voor het menselijk gemoed was zichzelf uit de problemen te helpen. Mrs. Eddy zag duidelijk dat het menselijk gemoed, dat een mengsel van goed en kwaad is, onderworpen moest worden aan God, of het goede alleen. Dit is een proces van vergeestelijking van het denken en is voor blijvende genezing van primair belang. Bovendien kan dit alleen maar plaatsvinden door de werking van iets groters en beters, iets geheel anders dan de menselijke geest. Dit grotere en betere ‘iets’ wordt door haar het goddelijk Gemoed genoemd, een synoniem voor wat gewoonlijk als God wordt aangeduid. In Christian Science wordt God niet gezien als een wezen met een gemoed, maar als de ene, oppermachtige, scheppende intelligentie van het heelal - als het ene en enige Gemoed. De scheppingen van deze ene, oneindige, creatieve intelligentie zijn de ontelbare ideeën die het werkelijk universum uitmaken. Anders gezegd, alles wat God schept, de mens niet uitgesloten, is een idee van Gemoed, God, en is daarom geestelijk - geschapen van een substantie die oneindig is, onvernietigbaar, goed en intelligent.

Geen opmerkingen: