zaterdag 19 augustus 2017

Het volmaakte beeld zijn

Ernstig gebed en niet keihard bidden brengt ons nader tot God en tot Zijn bewustzijn van ons en heel Zijn geestelijke schepping. Omdat God, het goddelijk Gemoed, ons geschapen heeft, bezitten wij het vermogen om Hem te begrijpen. Dus niet onze hersenen, maar de goddelijke intelligentie zelf maakt dat wij Hem en ons ware zelf kennen, omdat wij naar het beeld en de gelijkenis van het goddelijk Gemoed - die alle ware intelligentie is - geschapen zijn. Als ons hart zich verlangend open stelt en onze menselijke overwegingen tot zwijgen zijn gebracht, kunnen wij met zoveel overtuiging helder inzicht krijgen in wat God weet, dat niets onze overtuiging kan aantasten, zelfs geen angstaanjagende ziekteverschijnselen. Weten wat God weet vernietigt ziekte en maakt een einde aan alle lijden. Wij komen in onze ervaring allemaal in aanraking met moeilijke situaties, die onze volledige inzet en toewijding vragen. Christus Jezus heeft nooit gezegd dat het altijd even gemakkelijk zou zijn zijn voorbeeld te volgen. Een waar christen te zijn betekent met dat doel voor ogen hard aanpakken. De grote doorbraak komt echter met het inzicht dat deze harde aanpak niet in de eerste plaats de strijd is Gods beeld en gelijkenis zo goed mogelijk tot uitdrukking te brengen, maar dat wij dat volmaakte beeld onafgebroken zijn. Dat is de bezieling die kracht geeft aan gebed en genezing aan ons verlangen.

Geen opmerkingen: