dinsdag 15 augustus 2017

Genezend werk

Geen gelegenheid mogen we voorbij laten gaan zonder op de een of andere manier liefde en waardering te tonen voor de individuele waarde van anderen als kinderen van God. De geestelijke visie op de werkelijke waarde van de mens geeft kracht om te genezen en te verlossen. Die verschaft een Christelijke Wetenschappelijke basis aan het vermogen om met zonde en ziekte in het menselijk leven af te rekenen, net als Jezus dat deed in zijn genezend werk. De mens, Gods liefde waardig, is boven ziekte verheven. De mens is niet een hulpeloze zondaar. De pure uitdrukking van het goddelijk Leven sluit geen onzuiverheid van ziekte of zonde in, want ziekte en kwaad van welke aard dan ook zijn geen scheppingen van de ene goede en almachtige God. Jezus bewees dit door zonde en ‘alle ziekte en kwaal’ te genezen. Deze dingen zijn nooit van God en hebben derhalve geen werkelijke basis om zich in de mens te uiten. Geestelijke vrijheid met haar macht te genezen en lief te hebben, is een ding van het heden - is het wezen van ons hart. Dus waarom wachten met die te demonstreren.

Geen opmerkingen: