maandag 14 augustus 2017

Geestelijke waarde

De ketenen door zelfzucht, vooroordeel, onwetendheid of vrees gesmeed, moeten worden verbroken. Er zijn  vormen van dwang die toch nog velen in onderworpenheid houden, zoals economische dienstbaarheid, politieke tirannie en persoonlijke zelfzucht. En het komt voor dat mensen zichzelf in de boeien slaan met het wanhopig gevoel van waardeloosheid onmogelijk te kunnen voldoen aan de eisen die aan ze gesteld worden of wat van ze verwacht wordt. Permanente vrijheid is voor de mensheid alleen bereikbaar als de geestelijke waarde van de individu wordt gezien, een waarde die we niet hoog genoeg kunnen schatten en die veel en veel meer inhoudt dan we in onze stoutste verwachtingen vermoeden. Christian Science leert dat deze geestelijke waarde en goedheid van de mens in God zijn oorsprong heeft en het gevolg is van de onverbroken eenheid van God en mens - God als Vader-Moeder en de mens als Zijn geliefde kind; God als oneindig Gemoed en de mens als Zijn volmaakte idee; God als goddelijk Leven en Liefde en de mens als Zijn geestelijke weerspiegeling. Door de geestelijke waarde van de mens te beseffen - dat wil zeggen onze ware identiteit en individualiteit - verkrijgen wij een ongekende vrijheid. Laten we vooral niet vergeten ook onszelf die waarde te geven en onszelf lief te hebben.

Geen opmerkingen: