donderdag 17 augustus 2017

Een nieuw leven

In Wetenschap en Gezondheid p.264, schrijft Mrs. Eddy: ‘Wanneer wij beseffen, dat Leven Geest is, nooit in of van de stof. zullen wij in dit begrip tot zelfvolledigheid groeien, alles in God, het goede, vinden en geen ander bewustzijn nodig hebben. . . . Een geestelijk leven en geestelijke gelukzaligheid zijn de enige bewijzen, waardoor wij het ware bestaan kunnen herkennen en en de onuitsprekelijke vrede ervaren, die voortvloeit uit een alles-omvattende geestelijke liefde.’ Dat is waar de Bijbel over gaat. Hoe in ons - dat is in de wereld - zich een geestelijke liefde ontwikkelt die geen grenzen kent. En of we nou ouders zijn of niet, modern of behoudend of wat dan ook, timmerman, huisvrouw, leraar, taxichauffeuse, een goede buur, een verre vriend, studente, een beroep uitoefenen, om het even wat we zijn, uiteindelijk moet deze geestelijke liefde, die zich over alles en iedereen uitstrekt, van ons bezit nemen. En dan zullen we, wat voor etiket we ook op onszelf plakken, een idee krijgen van wat we in werkelijkheid zijn. Dan komt aan het licht wat het betekent een kind van God te zijn. Geestelijke genezing is niet een kwestie van de stukken van ons leven weer aan elkaar lijmen om op dezelfde manier door te gaan. Geestelijke genezing is het begin van een nieuw leven, een leven dat voor onszelf en anderen getuigenis aflegt dat geestelijkheid, goddelijkheid, de wereld in stand houdt.

Geen opmerkingen: