maandag 21 augustus 2017

Een mentale schildwacht

Zelfbescherming vereist dat we een geestelijker bewustzijn opbouwen. Christus Jezus heeft ons daar een blauwdruk voor gegeven in wat nu bekend staat als de zaligsprekingen (Matt. 5:1-12). De nadrukkelijke poging om zachtmoedig, nederig, liefdevol, onzelfzuchtig, vredelievend en geduldig te zijn, brengt een staat van denken met zich mee die onze ervaring alom harmonischer maakt. Ons vertrouwen in de aanwezigheid en macht van God neemt toe, evenals in zijn bereidheid ons in alle gezondheid en vrede te bewaren. Maar het is niet alleen het toepassen van de deugden uit de zaligsprekingen wat nodig is, er is tevens de noodzaak om actief allerlei negatieve suggesties af te wijzen die trachten onze gedachten binnen te dringen. We hebben behoefte aan een mentale schildwacht aan de deur van ons bewustzijn en dienen er een gewoonte van te maken alles wat in onze gedachten komt grondig te onderzoeken. Als zieke, angstige, cynische of zondige overwegingen toestemming krijgen in het huis van onze gedachten intrek te nemen, projecteren zij hun eigenschappen in onze ervaring. Daarom is het belangrijk onze gedachten van het ene moment tot het andere te bewaken. ‘Sta als een wachter aan de deur der gedachte,’ raadt Wetenschap en Gezondheid p. 392 aan. ‘Door alleen die gevolgtrekkingen toe te laten, die u in uw lichaam verwezenlijkt wenst te zien, zult u uzelf harmonisch besturen’.

Geen opmerkingen: