woensdag 30 augustus 2017

De schepper van alles

We mogen aannemen dat de eis van Christus Jezus om anderen lief te hebben en verdraagzaam te zijn meer inhoudt dan in eerste instantie wordt verondersteld. Namelijk de bereidwilligheid om te bidden en de overtuiging weg te dragen dat zij die God, of Waarheid, zoeken Hem ook werkelijk zullen vinden. Opvattingen die zich meer op het menselijk gemoed verlaten als een genezende kracht dan op het goddelijk Gemoed, of God, wijken radicaal af van wat de Bijbel in wezen naar voren brengt. Het oneindig Gemoed, God, openbaart Zich voortdurend aan de mens als Zijn geestelijke getuige. Dit goddelijk Gemoed is de schepper van alles; onderscheiden maar tevens onscheidbaar van Zijn schepping. God, Gemoed, is niet een soort vergroot menselijk bewustzijn. Nee, het tegendeel is het geval, de ware geestelijke mens is juist de uitdrukking van Gods Zelfopenbaring en heeft alleen kennis van wat Gemoed tot ontvouwing brengt. De mens is niet een mini-god, hij is de idee of uitdrukking van God, Gods kind. Christian Science geeft, als de openbaring van Waarheid, geestelijk begrijpen aan hen die nederig naar waarheid zoeken.

Geen opmerkingen: