donderdag 3 augustus 2017

De Christusidee

Mary Baker Eddy, de Ontdekster en Grondlegster van Christian Science, zet de leer uiteen in haar boek Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift.  Deze leer maakt duidelijk dat de Christus een geestelijk idee is die wij ons allen bewust kunnen maken en tot uitdrukking kunnen brengen. Christus Jezus was de mens die deze geestelijke idee die we de Christus noemen het meest volledig tot uitdrukking heeft gebracht. Deze Christusidee is het ideaal van ons zoonschap met God. Dat is de voornaamste boodschap die Jezus ons wil leren. De evangeliĆ«n bevatten verschillende voorbeelden waarin die Christusrelatie van de mens tot God, die Jezus tot uitdrukking bracht, is overgeleverd in termen van goedkeuring of bijval van de Vader. Na  zijn doop kwam er een stem uit de hemel die zei: ‘Gij zijt Mijn geliefde Zoon, in wie Ik Mij welbehagen heb: hoor hem!’ En tijdens de transfiguratie van Jezus klonk uit een wolk: ‘Deze is Mijn geliefde Zoon, in wie Ik Mijn welbehagen heb: hoort hem!’ Maar tekenen van Gods welnemen met Zijn zoon kwam niet alleen van de hemel of uit een wolk. Jezus sprak er zelf ook over en zei: ‘De Vader heeft mij niet alleen gelaten, want ik doe altijd, wat Hem behagelijk is.’ Omdat Christus een geestelijk idee is, is die altijd direct voor ons allen beschikbaar. Ook wij kunnen de aanmoediging van de Vader of Gods welnemen voelen. Wij kunnen ons hiervan bewust worden, wanneer wij bereid zijn te luisteren naar de geestelijke zin, die ons vertelt wat wij in wezen zijn als zonen en dochters van God.

Geen opmerkingen: