vrijdag 25 augustus 2017

Basis voor geestelijke genezing

Tegenwoordig gaan deskundigen hoe langer hoe meer inzien dat het lichaam niet zozeer het menselijk gemoed bestuurt als wel het menselijk gemoed het lichaam. Deze ‘connectie’ is echter allerminst in staat een verklaring te geven van wat de mens nou eigenlijk is en hoe zijn welzijn veilig te stellen. Manipulatie van het menselijk denken door middel van de wil of door andere vormen van hypnose heeft zo zijn eigen gevaren. Wat deze methodes zich niet voldoende realiseren is het feit dat er niet meer dan één gemoed kan zijn dat invloed uitoefent als dat gemoed God is, die oneindig moet zijn. Het stoffelijk heelal berust dan ook op een misvatting van wat het werkelijke, geestelijke heelal inhoudt. Christus, de ware idee van God, zet deze dwaling recht. En deze corrigerende invloed openbaart de eenheid van God en mens als basis voor alle geestelijke genezing en voor alle vooruitgang. Het was Mrs.Eddy’s ervaring dat wanneer het menselijk gemoed ertoe gebracht wordt geestelijke waarheden te overwegen, ook al was dat slechts kort en onvolledig, verandering van dwaling naar waarheid blijkt uit een verandering in de menselijke ervaring. En het lichaam is daarvan niet uitgesloten. Ofwel, goede geestelijke hygiëne leidt tot een goede gezondheid. Door dagelijks en systematisch ons denken te corrigeren met geestelijke waarheden, wordt het steeds gemakkelijker stoffelijke suggesties met al hun beperkingen achter ons te laten en worden we ontvankelijker voor de invloed van de Christus. De corrigerende invloed van de Christus die wij ervaren als we onze gedachten op de geestelijke feiten gericht houden, brengt niet alleen verlichting van alle mogelijke lichamelijke kwalen, maar ook - en dat is wellicht belangrijker - hervorming van onze persoonlijkheid.

Geen opmerkingen: