zondag 23 juli 2017

Vooruitgang

Onze gezondheid wordt niet bepaald door materialistische opvattingen of de geschiedenis van de stof;    de rijke ontvouwing van ons geestelijk denken met het groeien van de ervaring bepaalt onze gezondheid.  Het is wel duidelijk dat het verstrijken der jaren op zichzelf niet genoeg is om tot volledige gezondheid te komen. De mens heeft de neiging om in retrospect uit allerlei gebeurtenissen menselijke conclusies te trekken en die te hooi en te gras ter sprake te brengen onder het kopje ’de ervaring heeft me geleerd…’ Wat hebben we dan geleerd over toepassing van Christelijke kwaliteiten als geduld en respect en vriendelijkheid? Met andere woorden, een aandachtige blik op de jaren die achter ons liggen en op de geestelijke factoren die een belangrijke rol hebben gespeeld bij alles wat we deden, maakt het mogelijk groter waardering te krijgen voor de vooruitgang die heeft plaatsgevonden en voor het ‘groeien van onze ervaring’. We moeten het groeien van onze ervaring uit het stoffelijke naar het geestelijke zeker niet onderschatten. En niet de fout begaan aan de suggestie gehoor te geven dat een moeilijk leven ons harder heeft gemaakt en ons met een zeker cynisme heeft gewapend. Of we het ons nu bewust zijn of niet, Christelijke ervaringen (zelfs moeilijke) maken ons milder en wijzer. ‘Vooruitgang wordt uit ervaring geboren’ zegt Mrs. Eddy. Als gezondheid alleen maar een conditie van de stof zou zijn, zou onze ervaring nooit kunnen rijpen in gezondheid en welzijn. Maar gezondheid is een actieve eigenschap van ons denken - zoals ook blijdschap of goedheid of liefde dat is - en onze ervaringen die ons dichter bij God brengen dragen daardoor op natuurlijke wijze bij aan dat aspect van ons denken dat gezondheid heet.

Geen opmerkingen: