maandag 31 juli 2017

Ontvouwende geestelijke werkelijkheid

In de Bijbel lezen we over de vrienden van Job - hoe ieder zijn eigen versie geeft over de oorzaak van Jobs problemen. Job weigerde zich door de verwarrende nachtmerrie van het sterfelijk gemoed te laten afhouden van zijn diepe overtuiging dat God goed is, alle problemen tenslotte voor hem werden opgelost. Hij kon met blijdschap uitroepen: “Ik weet, dat Gij alles vermoogt, en dat geen van uw gedachten kan afgesneden worden . . . Met het gehoor van het oor heb ik U gehoord, maar nu ziet U mijn oog.” Als wij uit tegenstrijdige berichten conclusies moeten trekken, laten we er dan aan denken de mentale verwarring tot zwijgen te brengen. De verwarring die suggereert dat de vooruitgang van de mens steeds wisselt of in het tegendeel kan veranderen, wordt teniet gedaan als wij de aanmatigende parodie die het getuigenis van de fysieke zinnen ons biedt, verwerpen. Als wij hiervoor in de plaats de volmaakte versie zien - de zich eeuwig ontvouwende geestelijke werkelijkheid - dan ervaren we het bewijs van het goede, waarvan de mens, als de oneindige uitdrukking van Waarheid, in eeuwigheid getuigenis aflegt. Dan zullen wij ervaren dat mentale verwarring plaatsmaakt voor de ritmische ontvouwing van Waarheids oneindige thema van universele goedheid en de blijken daarvan zullen in ons dagelijks leven tot uitdrukking komen.

Geen opmerkingen: