zaterdag 8 juli 2017

Ons ware wezen aan het licht brengen

Niet alleen in een geval maar onder alle omstandigheden van ons leven is het mogelijk het negatieve proces van stoffelijk redeneren te overwinnen. We kunnen onszelf afvragen of we echt vrij zijn van ongefundeerde achterdocht ten aanzien van anderen. Ben ik bevooroordeeld en doe ik er iemand schade mee? Is er sprake van van angst of haat? Is er sprake van nationale gevoelens waardoor de waarde van anderen wordt aangetast? En vóór alles is het van belang dat we begrijpen dat God, of het ene ware Gemoed van de mens, nooit aan een van deze negatieve elementen uitdrukking geeft. De apostel Petrus schrijft in zijn tweede brief over de prachtige opeenvolging van gedachten die ons uit alle negatieve en angstige overwegingen leiden en die ons ware wezen aan het licht brengen dat uit God voortkomt. Deze eigenschappen zijn de natuurlijke uitdrukking van de goddelijke Waarheid en Liefde. Soms moeten we een hele strijd leveren om uitdrukking te geven aan wat goddelijk en waar is. Zo zegt de apostel dat we daarbij ‘alle naarstigheid’ moeten toebrengen. En hij vervolgt zijn brief dan met te zeggen dat we moeten beginnen met ‘geloof’ en daar ‘deugd’ of goedheid aan moeten toevoegen.

Geen opmerkingen: