woensdag 12 juli 2017

Liefhebben zoals Jezus deed

Om liefde te ervaren moeten wij anderen liefhebben en goed doen. Een woord van waarheid op het juiste moment uitgesproken kan het enige zijn dat nodig is om iemand te helpen die worstelt met het gevoel dat hij van zijn goddelijke bron is gescheiden. Onze Vader is Liefde, maar wij kunnen de liefde die van God is niet begrijpen als wij woede, jaloezie, wrok of haat voor ogen houden. Pas als wij weigeren te accepteren dat liefdeloze karaktertrekken deel uitmaken van de ware individualiteit van de mens, kunnen we leren ons te vereenzelvigen met de goddelijke natuur en onszelf en anderen gaan zien als het beeld en de gelijkenis van God, de goddelijke Liefde. God ondersteunt onze pogingen om Zijn liefde tot uitdrukking te brengen, en deze steun is niet passief maar brengt alles aan het licht wat niet deel is van de Vaderlijke genade - alles wat er aanspraak op wil maken scheiding aan te brengen tussen ons en Zijn altijd tegenwoordige onveranderlijke liefde. Als de dwaling eenmaal is blootgelegd, is die in feite vernietigd. Het gaat er om te leren zien door de ogen van de goddelijke Liefde, zodat wij waarnemen wat Liefde geschapen en goed genoemd heeft, in plaats van misleid te worden door wat de lichamelijke zinnen suggereren. Is dit niet leren liefhebben zoals Jezus deed?

Geen opmerkingen: