woensdag 5 juli 2017

Inzicht in de de universele werking van God

Als wij om ons heen kijken en het enorme aantal onopgeloste problemen zien, sommigen van overweldigende proporties, is het net of wij leven in een tijd die van dag tot dag achteruitgaat en met maar weinig hoop dat wij antwoorden zullen vinden op deze problemen. Hoezeer wij willen geloven dat God alles onder controle heeft en bestuurt - dat er een goddelijk Beginsel als basis is en dat alom werkzaam is - is de opvatting doorgaans dat Hij die macht misschien wel heeft gehad, voor een belangrijk deel verloren heeft. Als wij dit alles vanuit een hoger standpunt bekijken, als we de gebeurtenissen om ons heen in het licht van de Christelijke Wetenschap beschouwen, dan leren we dat wat ogenschijnlijk catastrofaal is, juist duidt op de vervulling van Gods wet - niet op de afwezigheid ervan - in de menselijke situatie. In de Wetenschap leren wij dat de werking van de goddelijke wet op het menselijk vlak niet zomaar het gladstrijken is van de ruwe plekken waardoor het inherent instabiele stoffelijke leven aangenamer wordt gemaakt. Een geestelijk standpunt erkent dat God aan al Zijn kinderen, aan iedereen zonder uitzondering, geeft. God is het almachtig goddelijk Beginsel van alle harmonie. God is Geest, de enige, oppermachtige oorzaak, een en al goedheid, en Wiens schepping volkomen geestelijk is. En een glimp hiervan, een ogenblik slechts van inzicht in de universele werking en onaantastbaarheid van God is voldoende om onze kijk op de wereld te veranderen.

Geen opmerkingen: