maandag 3 juli 2017

In de atmosfeer van Geest

In gebed moeten wij verder kijken dan het kwetsbare en stoffelijke begrip van de mens, willen wij waarnemen wat God ziet. In het bijbelboek Habakuk (1:13) zegt de profeet over God: “Gij zijt te rein van ogen, dan dat Gij het kwade zoudt zien, en de kwelling kunt Gij niet aanschouwen.” Als wij de geestelijke mens onderscheiden, dan begrijpen wij iets van ons ware zelf, dat heerschappij heeft gekregen. Deze ware mens is onkwetsbaar, onbeĆÆnvloedbaar en kan noch door personen, noch door een verkeerd milieu, de verleiding van de wereld, of door welke andere invloeden dan ook van zijn rechte weg afgebracht worden. De mens is niet onderhevig aan fysieke en biologische driften, omdat hij in de atmosfeer van Geest leeft. Zijn motieven, verlangens en affiniteiten zijn geheel geestelijk. Alleen het geestelijke geeft voldoening. Paulus schrijft: “De wet van de Geest des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.” (Rom.8:2)

Geen opmerkingen: