maandag 17 juli 2017

Het pad van de goddelijke goedheid,

Christian Science leert de mens te bidden, om zo meer te zien van het goddelijk goede dat reeds bestaat en dat op natuurlijke wijze door de mens weerspiegeld wordt. En Christian Science leert tevens meer van dit goede in metafysische genezing en geestelijke wedergeboorte in ons dagelijks leven te demonstreren. De Bijbel en Wetenschap en Gezondheid  - dat de geestelijke betekenis van de Schrift naar voren brengt - maken duidelijk hoe wetenschappelijk te bidden, zodat de demonstratie het natuurlijk gevolg is. De leiding die zij ons geven, plaatsen ons op het pad van de goddelijke goedheid, het pad van leven in Geest. Dit is de weg die onze verlosser, Christus Jezus, in zijn eigen leven en zending afbakende. Tegen zijn volgelingen zei hij: “Mijn schapen horen mijn stem, en ik ken ze, en zij volgen mij. En ik geef hun het eeuwige leven.”

Geen opmerkingen: