vrijdag 21 juli 2017

Het hogere zelf

“Nog lang en gelukkig” is nooit het resultaat van omstandigheden - getrouwd, ongetrouwd, gescheiden, van bezittingen, menselijke prestaties, persoonlijke inzichten - maar gebeurt stap voor stap. Het besluit om geluk te vinden in onze geestelijke aard als het geliefde kind van God brengt stap voor stap geluk in onze ervaring dat ons niet ontnomen kan worden. De moeilijkheden die zich kunnen voordoen als twee mensen met hun verschillende culturele achtergronden, smaak, waardebepalingen en idealen samen een relatie beginnen, worden vlugger opgelost als ieder voor zich weet dat het koninkrijk der hemelen hier en nu ervaren kan worden (en Christus Jezus leert ons dat het koninkrijk inderdaad ‘nabij gekomen’ is!) wanneer elementen van het sterfelijk zelf als zelfwil, zelfrechtvaardiging, zelfmedelijden, eigendunk, minderwaardigheidsgevoelens - met andere woorden ‘de oude mens met zijn werken’ - afgelegd worden. Het hogere zelf, het inzicht dat de mens in werkelijkheid Gods geliefde kind is, naar Zijn beeld en gelijkenis geschapen, moet worden ‘aangedaan’, dat wil zeggen erkend, geaccepteerd en dan zo goed mogelijk geleefd. Het geluk dat in deze relatie God-kind gevonden wordt, tekent zich spoedig af in al onze relaties en ervaringen. Het geeft meer geduld, verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid.

Geen opmerkingen: