dinsdag 11 juli 2017

Gulden Regel in praktijk

Omdat God Liefde zelf is, betekent het gebod elkander lief te hebben, dat wij de goddelijke Liefde moeten weerspiegelen. Gods zuivere liefde voor Zijn Schepping omvat alles en iedereen, is onpartijdig, rechtvaardig, onveranderlijk, eeuwigdurend en altijd tegenwoordig. Met andere woorden, liefhebben zoals Jezus deed is liefhebben zonder stoffelijke beperkingen en voorwaarden. Deze liefde sluit dan ook niet alleen degenen in die die liefde beantwoorden, maar ook degenen die het niet waard lijken. Waarom is dat zo? Omdat alle mensen één God en Vader hebben, en de Vader, die onbegrensde Liefde is, ziet alleen Zijn eigen beeld - ziet Zijn schepping als volkomen goed, die niets bezit dat ongelijk aan Hemzelf kan zijn. Evenals de Meester moeten wij onze vijanden vergeven. Wij moeten hen zien en liefhebben ervan uitgaande dat God hen geschapen heeft en niet afgaan op wat de stoffelijke zinnen ons presenteren. Dan moeten wij bereid zijn het aan de goddelijke Liefde over te laten om hun gedachten te vormen en te veranderen in overeenstemming met het volmaakte beeld voorzover zij in staat zijn dat te begrijpen. Laat ze hun eigen verlossing uitwerken, gesteund door onze liefde in plaats van gehinderd door onze kritiek. En als wij op enigerlei wijze kunnen helpen, zal God ons dat kenbaar maken. Zulke liefde is de Gulden Regel in praktijk brengen, aan anderen doen zoals wij willen dat zij ons deden.

Geen opmerkingen: